Verkstadens arbetsmiljö

Att inneha en verkstad innebär att man måste se efter så att utrustning och annat i verkstaden fungerar för att kunna utföra diverse arbeten. Verktyg och maskiner kan ses som en självklarhet för att verksamheten ska fungera men även andra saker som portar och faciliteter som toaletter och omklädningsrum. Verkstadens arbetsmiljö är viktigt både för den som arbetar där men också när kunder kommer in.bilmekanikerArbetsmiljön är viktigt för att förhindra att skador sker och att man som anställd känner sig trygg på sin arbetsplats, med ett systematiskt miljöarbete så kan förändringar ske på en verkstad och bli betydligt bättre än vad den tidigare varit. Det kan vara allt från att ha en väl fungerande ventilation till ett mjukt men slitstark golvbeläggning vid arbetsbänkar.Dagens moderna verkstäder är byggd för att man ska kunna arbeta utan större risker, annat var det förr då man så verkstäder som ett mer eller mindre skrot upplag. De som idag ser till att lagar och regler följs är Arbetsmiljöverket, mer om den myndigheten kan man läsa här. De sköter om inspektioner av arbetsplatser och vilket företag som helst kan få besök av av en inspektör som kontrollerar att allt står rätt till.1977 så antogs en lag av Sveriges Riksdag som blev vår arbetsmiljölag, detta för att minska olycksfall i arbetet och se till så att ohälsa förebyggs, det är arbetsgivarens uppgift att arbeta efter den lagen och är den som är ytterst ansvarig för att lagen följs, Det ska tillsamman med de anställda samarbetas så att arbetsmiljön blir den absolut bästa för alla. En arbetsplats med mer än 5 anställda ska utse ett skyddsombud.