Att välja bil

Idag finns det mängder av olika bilmodeller att välja mellan – även inom samma bilmärke. Den som ska köpa bil måste därför tänka över vilket behov man har gällande bagage, köregenskaper, styrka m.m.En grundläggande fråga är även vilket drivmedel som bilen ska drivas av. Länge var enbart bensin ett alternativ men nu finns det flera andra alternativ som många gånger kan vara bättre.Ett sätt att kategorisera bilar är just efter dess drivmedel som alla har sina fördelar och nackdelar. För de som inte vill ha bensin finns främst två alternativ.

Etanolbilar

Etanol har blivit mycket populärt att använda som drivmedel för bussar i kollektivtrafiken i ett flertal kommuner. Däremot har inte etanolbilarna helt och hållet tagit sin självklara plats hos privatpersoner.Den stora fördelen är att det är bättre för miljön då dessa bilar genererar betydligt mindre utsläpp en de bensindrivna. Däremot ska man vara medveten om att de har miljöpåverkan då etanolen utvinns av grödor som odlas på marker som skulle kunna användas till exempelvis livsmedelsproduktion. En nackdel med etanolen är att bilarna är svårstartade vid kall väderlek, kräver oftare service och att bilen drar mer per mil än vid bensin.

Elbil

Elbilen är exemplarisk för de som enbart kommer att köra inom sin stad och inte några längre sträckor. Nackdelen är nämligen att batteriet bara kan driva bilen 8-16 mil innan det är tomt. Fördelen är att den är mycket bättre för miljön samt att driftskostnaden per mil blir mycket lågt. Man kan även ladda hemma och behöver inte åka till någon speciell laddstation. Däremot är dessa laddstationer att föredra då det ofta går att ladda sin elbil gratis på dessa ställen. Man ska i dessa fall komma ihåg att det tar 4-12 timmar att ladda.

Hybrid

Detta är bilar som kombinerar bensin med el. Man kan därmed både köra på batteri och bensin. Därmed kan man köra längre sträckor om så behövs men använda batterifunktionen så ofta det går för att pressa priset och vara snäll mot miljön.Att välja drivmedel är första steget. Sen bilmärke och modell. Glöm inte heller att underhålla bilen med tvätt och årlig service. Det gör att den håller längre och får ett högre andrahandsvärde. Med andra ord är det en hel del jobb för bilägaren – men ett bilägande skapar även en mycket stor frihet. Har man dessutom valt en modell som drivs av miljövänligt bränsle kan man köra ”hur mycket som helst” utan att få dåligt samvete för miljöpåverkan.