Verkstadens arbetsmiljö

Att inneha en verkstad innebär att man måste se efter så att utrustning och annat i verkstaden fungerar för att kunna utföra diverse arbeten. Verktyg och maskiner kan ses som en självklarhet för att verksamheten ska fungera men även andra saker som portar och faciliteter som toaletter och omklädningsrum. Verkstadens arbetsmiljö är viktigt både för den som arbetar där men också när kunder kommer in.bilmekanikerArbetsmiljön är viktigt för att förhindra att skador sker och att man som anställd känner sig trygg på sin arbetsplats, med ett systematiskt miljöarbete så kan förändringar ske på en verkstad och bli betydligt bättre än vad den tidigare varit. Det kan vara allt från att ha en väl fungerande ventilation till ett mjukt men slitstark golvbeläggning vid arbetsbänkar.Dagens moderna verkstäder är byggd för att man ska kunna arbeta utan större risker, annat var det förr då man så verkstäder som ett mer eller mindre skrot upplag. De som idag ser till att lagar och regler följs är Arbetsmiljöverket, mer om den myndigheten kan man läsa här. De sköter om inspektioner av arbetsplatser och vilket företag som helst kan få besök av av en inspektör som kontrollerar att allt står rätt till.1977 så antogs en lag av Sveriges Riksdag som blev vår arbetsmiljölag, detta för att minska olycksfall i arbetet och se till så att ohälsa förebyggs, det är arbetsgivarens uppgift att arbeta efter den lagen och är den som är ytterst ansvarig för att lagen följs, Det ska tillsamman med de anställda samarbetas så att arbetsmiljön blir den absolut bästa för alla. En arbetsplats med mer än 5 anställda ska utse ett skyddsombud.

Säkerhet för infart och garage.

Säkerhet för infart och garage är viktigt att tänka över när man anlägger infarten och uppfarten till huset eller garaget. Den bör vara säker samt vara vacker och gå i stil med övriga huset och omgivningen. Ett harmoniskt och vackert intryck ökar både värde på huset och ger ett vackert första intryck.

Du har säkert redan gått igenom regelverk och ansökt om eventuella bygglov för att genomföra ditt projekt. Så nu återstår det att hitta rätt material och elektronik om du tänkt dig någon lösning med automatisk öppning. Det är ju naturligtvis väldigt skönt och praktiskt med både en garageportsöppnare och en grindöppnare.5341445-garage-and-carOm vi börjar med att fundera vid infarten hur din grind ska se ut och hur den ska öppnas. Det finns två typer av grindar, en slaggrindöppnare och en skjutgrindöppnare. Vilken passar dig och där du har din infart. Båda går snabbt och enkelt att installera och du kan göra jobbet själv. Kontrollera att de tål fukt och kyla.När det gäller en garageportsöppnare finns det lite mer som man måste fundera över och ta hänsyn till. Först kan det vara lite svårt att själv montera ned porten, det har förekommit olyckor där portens fjädrar gett vika vid nedmontage, så ta gärna hjälp av någon auktoriserad montör när ni tar ned eller installerar er nya garageport. I övrigt så fungerar automatiken på samma sätt som för grinden nere vid infarten. Garageportsöppnaren bör vara konstruerad för att passa din garageport. Du kan även montera den själv om du önskar, men det finns lite mer att tänka över när det gäller en garageport. Vi ska bena ut det ytterligare. Först finns det lite olika säkerhetskrav som man måste ta hänsyn till. Hur påverkar det garantin om du själv monterar den och något händer. Hur låser garageporten för att din villaförsäkring ska gälla? Vilken storlek har du på din garageport, kanske har du två olika storlekar som du vill ta hänsyn till. Det finns en lösning för varje enskild garageport.Jobbet är gjort och du kan glädjas åt att ha en vacker infart med en snygg automatisk grindöppnare. Du har avgränsat och skyddar både din uppfart och hus och samtidigt har din infart fått ett imponerande första intryck och ger ett lyxigt första intryck.

Vid slutet av uppfarten har du garaget med en vacker garageport i stil med huset och uppfarten.

Hemmet känns mer komplett nu när både infarten är installerad med grind och öppnare. Garageportsöppnaren ser till att välkomna dig att köra in din bil direkt i garaget. Livet har blivit lite enklare och roligare genom att få trycka på en knapp och uppleva lyxen av att välkomnas hem.