Verkstadens arbetsmiljö

Att inneha en verkstad innebär att man måste se efter så att utrustning och annat i verkstaden fungerar för att kunna utföra diverse arbeten. Verktyg och maskiner kan ses som en självklarhet för att verksamheten ska fungera men även andra saker som portar och faciliteter som toaletter och omklädningsrum. Verkstadens arbetsmiljö är viktigt både för den som arbetar där men också när kunder kommer in.bilmekanikerArbetsmiljön är viktigt för att förhindra att skador sker och att man som anställd känner sig trygg på sin arbetsplats, med ett systematiskt miljöarbete så kan förändringar ske på en verkstad och bli betydligt bättre än vad den tidigare varit. Det kan vara allt från att ha en väl fungerande ventilation till ett mjukt men slitstark golvbeläggning vid arbetsbänkar.Dagens moderna verkstäder är byggd för att man ska kunna arbeta utan större risker, annat var det förr då man så verkstäder som ett mer eller mindre skrot upplag. De som idag ser till att lagar och regler följs är Arbetsmiljöverket, mer om den myndigheten kan man läsa här. De sköter om inspektioner av arbetsplatser och vilket företag som helst kan få besök av av en inspektör som kontrollerar att allt står rätt till.1977 så antogs en lag av Sveriges Riksdag som blev vår arbetsmiljölag, detta för att minska olycksfall i arbetet och se till så att ohälsa förebyggs, det är arbetsgivarens uppgift att arbeta efter den lagen och är den som är ytterst ansvarig för att lagen följs, Det ska tillsamman med de anställda samarbetas så att arbetsmiljön blir den absolut bästa för alla. En arbetsplats med mer än 5 anställda ska utse ett skyddsombud.

Service av bilen

Att få service av bilen är något som gör att bilen mår bättre, och i långa loppet kommer du att spara pengar. Med servicen följer alltså många fördelar, en kan vara att bilen drar mindre bränsle och att den håller längre.Det gäller alltså att man håller efter sin bil och inte slarvar med servicen, en del kan du ha koll på själv som till exempel glödlampor som gått sönder eller kolla oljan med jämna mellanrum. Men det är många delar i en service som du inte kan göra själv då det krävs specialkompetens och speciella verktyg för att utföra servicen. Det finns bra ställen där du kan lämna in din bil för en fullgod service, om lämnar man till exempel sin Volvo till en auktoriserad verkstad så vet man att servicen blir perfekt utförd och man behöver inte vara orolig att någon blir fel.Volvo på vägI och med att dagens moderna bilar blivit så pass komplicerad så är det nästintill ett måste att lämna in den på service då man som privatperson inte kan åtgärda full service på sin bil, du kan fylla på motorolja, spolarvätska och kolla däcktryck medans andra serviceåtgärder måste utföras av kompetent personal. Att få service utförd på bilen innebär att bilen blir mer trafiksäker, verkstadspersonalen kan upptäcka saker som behöver åtgärdas som kanske inte skulle upptäckas annars.Bilen för större chans att gå igenom besiktning när den är servad och fixad, skulle bilbesiktningen upptäcka något så får man åka till sin serviceverkstad så åtgärdar dom de fel som upptäckts. Kom ihåg att boka besiktning i tid så du inte får körförbud på din bil.